Per què s’avança?

L’edat d’inici de la pubertat depèn en una petita part de factors genètics (Influeix l’edat en què la mare va tenir la seva primera regla, però també la raça, ètnia, etc) i en una gran part de factors ambientals. Concretament l’avançament de la pubertat s’atribueix a la influència del sobrepès, dels contaminants químics i als canvis d’hàbits entre les nenes adoptades.

  • Sobrepès i sedentarisme: La falta d’exercici físic, especialment entre les nenes, i els canvis en el tipus d’alimentació (fastfood) suposen en molts casos que més del 40% de l’aportació diària d’energia procedeixi dels greixos: El greix és font d’estrògens (hormones femenines); si aconsegueix un dipòsit corporal determinat sol equivaler a un pes crític de 46-47 kg. que desencadena la pubertat.
  • L’efecte dels contaminants qu mics. Els disruptors endocrins són substàncies químiques que en l’organisme actuen com a estrògens, un llarg listat de compostos que afavoreixen la feminització de la nena.
  • Adopcions internacionals: Segons un estudi dirigit pel Dr. Esteban Mayayo, de l’Hospital Miguel Servet, les nenes adoptades presenten un risc fins a 20 vegades major de presentar pubertat precoç, especialment si han estat adoptades amb més de 2 anys d’edat. Això es deu al fet que en arribar recuperen pes en poc temps i aquest canvi brusc en la nutrició i el canvi a nivell emocional provoca canvis hormonals desencadenants del desenvolupament sexual. Els nens creixen gràcies al seu entorn: igual que els nadons prematurs, que evolucionen millor si reben afecte, aquestes nenes en arribar a Espanya es desenvolupen amb la mateixa rapidesa amb la qual reben aquest percentatge extra de nutrients i afectes de la seva nova llar.