Quants embrions es transfereixen?

El nombre d’embrions òptim per a transferir depèn de cada cas. Alguns dels factors que es tenen en compte per a decidir-ho són:

  • L’edat de la pacient.
  • La qualitat dels embrions.
  • Cicles previs.
  • El que la parella desitgi.

No obstant, la Llei limita a tres el nombre màxim d’embrions a transferir.