L’endoscòpia

Què és l’endoscòpia?

Entenem per endoscòpia el conjunt d’aquelles tècniques quirúrgiques o diagnòstiques que utilitzen sistemes òptics per introduir-se dins del cos. En ginecologia utilitzem la laparoscòpia para visualitzar la cavitat abdominal i la histeroscòpia per visualitzar l’interior de l’úter.