Laparoscòpia

Què és la laparoscòpia?

Es refereix als procediments que es poden realitzar introduint una càmera a través de l’abdomen (laparo: abdomen). En Ginecologia aquesta tècnica és de gran utilitat per la facilitat amb què es poden veure els òrgans genitals femenins. Avui en dia poden realitzar-se molts, sinó la majoria, dels procediments quirúrgics ginecològics per mitjà de laparoscòpia. Per exemple, extreure tumors o quists d’ovari, lligar les trompes, la histerectomia (treure la matriu), etc.
Les raons per realitzar una laparoscòpia són les mateixes per que abans es feia la cirurgia abdominal (amb algunes limitacions òbvies com per exemple tumors molt grans).

Com es realitza una laparoscòpia?

Aquest és un procediment que es realitza en hospital, utilitzant anestèsia general. Un cop anestesiada la pacient es realitza la neteja de la zona i es procedeix a fer una incisió de 12 mm en el melic. S’injecta diòxid de carboni (CO2) per mitjà d’una agulla fins a inflar la cavitat abdominal (com una tenda d’acampada) per tal de generar un cap de treball còmode. Això facilitarà al cirurgià la visualització dels genitals interns femenins i proporcionarà espai per col·locar i usar l’instrumental quirúrgic. Un cop realitzat el procés anterior, es col·loca la càmera a través de la incisió del melic i es realitzen una, dues, tres o quatre incisions de 5 mm en els costats de l’abdomen per on s’introduirà l’instrumental de treball.

Una vegada finalitzada la cirurgia es suturen les incisions amb punts reabsorbibles, restant cicatrius molt petites que no es veuran en trobar-se per sota la línia del bikini.

Quines molèsties es poden produir en el postoperatori?

El dolor del postoperatori depèn en gran mesura de la cirurgia que s’hagi practicat. Malgrat això, un dels grans avantatges de la cirurgia laparoscòpica és el bon postoperatori on el dolor sempre és menor que en la mateixa cirurgia realitzada per via abdominal. Pot haver-hi una mica de dolor en els punts d’entrada (melic i incisions abdominals) durant uns dies, així com dolor en l’espatlla dreta que acostuma a durar un o dos dies. Aquest dolor en l’espatlla és degut al diòxid de carboni utilitzat per a distendre la cavitat abdominal, el qual irrita el nervi frènic que passa pel diafragma (múscul respiratori que comparteix ubicació anatòmica en l’abdomen i tòrax). Aquest nervi frènic comparteix innervació amb parts de l’espatlla, ocasionant un dolor referit sense haver-hi lesió.

Quins avantatges té la laparoscòpia respecte la cirurgia convencional?

L’avantatge principal de la laparoscòpia és que provoca un traumatisme menor a la pacient. Per això, les tècniques endoscòpiques es coneixen com “cirurgia mínimament invasiva”, que provoca un grau de dolor menor i evita grans cicatrius. La recuperació postoperatòria és més ràpida i l’estància a la clínica es redueix perquè estranyament es perllonga l’ingrés més de 24 hores.

Quins són els inconvenients?

L’únic inconvenient que hi ha, és que la cirurgia per laparoscòpia acostuma a ser de més llarga durada, tot i que no sempre és així en les intervencions senzilles.

Un altre inconvenient és que la cirurgia laparoscòpica no sempre es pot realitzar. Existeix el risc d’haver de convertir aquesta cirurgia en cirurgia abdominal convencional. La presència d’adherències que dificulten l’entrada de l’instrumental a la cavitat abdominal, que la mida de la tumoració sigui molt gran, o que el s agnat sigui excessiu, poden ser algunes de les causes que contraindiquin una cirurgia laparoscòpica o que portin al cirurgià a convertir aquest tipus de cirurgia en oberta.

S’utilitza el làser en la laparoscòpia?

Sí, les òptiques de la laparoscòpia permeten incorporar un làser de CO2 que es pot fer servir per tallar, fulgurar o coagular. La seva indicació principal és en casos de endometriosis ovàrica o pèlvica.