Com es fa un cicle d’inseminació intrauterina?

El procés consta de tres fases:

  1. Fase d’estimulació ovàrica
  2. Inseminació intrauterina
  3. Fase lútia
Muestra semen

Què és l’estimulació ovàrica?

Consisteix en induir una ovulació múltiple mitjançant tractament hormonal. Durant el cicle menstrual espontani molts fol·licles inicien el desenvolupament dins de cada ovari, però quan un d’ells assoleix una mida una mica més gran el creixement dels altres s’inhibeix. Amb el tractament s’intenta que es desenvolupin fins la maduresa completa d’1 a 4 fol·licles, depenent de l’edat de la pacient i del número de cicle en què es trobi.

Què és un fol·licle?

És el lloc de l’ovari on es desenvolupa l’oòcit, la cèl·lula reproductora femenina. Al llarg de la primera fase del cicle menstrual de la dona el fol·licle es desenvolupa: comença amb una mida microscòpica i creix omplint-se de líquid amb nutrients per l’ovòcit fins arribar a uns 22mm. En aquest moment s’obre un orifici a la seva paret i surt l’oòcit: és l’ovulació.

Quant temps dura la fase d’estimulació ovàrica?

Habitualment uns 11-13 dies. Durant aquests dies la pacient haurà de rebre una injecció subcutània cada dia i un esprai nasal.

Quina és la pauta de medicació més adequada per cada pacient?

La pauta s’estableix basant-nos principalment en l’edat de la pacient, la morfologia dels ovaris, les anàlisis hormonals, la massa corporal, la resposta a l’estimulació en cicles previs si aquest no és el primer, i en la nostra experiència.
Considerem molt important adequar el tractament i les dosis a cada dona de forma individual, i evitar les pautes estàndard de tractament. Cada pacient té unes característiques úniques.
L’Institut Marquès és capdavanter en l’ús d’una pauta combinada (anàlegs de la GnRh nasals i gonadotrofines subcutànies), que aconsegueix millors resultats.

Quins riscs tenen aquests tractaments?

Hi ha molts treballs que estudien la relació entre aquests tractaments i malalties i risc de càncer, però no s’ha demostrat que aquests fàrmacs causin patologia posterior.
Si es produeix una resposta excessiva pot donar lloc a una síndrome d’hiperestimulació ovàrica, però amb les dosis que s’indiquen per inseminació i els controls que es porten a terme és excepcional que passi.

Pot fer-se la inseminació sense estimulació ovàrica?

Sí, però les probabilitats d’embaràs són inferiors. És per això que nosaltres només ho fem en casos especials.

En què consisteixen els controls d’estimulació?

En una ecografia vaginal per visualitzar el número de fol·licles que es desenvolupen als ovaris i la mida que tenen.
Basant-nos en aquestes proves adeqüem les dosis del tractament, i es fa un control posterior 1 o 2 dies després. Quan els fol·licles han assolit una mida superior a 20 mm de diàmetre s’indica la injecció d’HCG. Aquesta hormona indueix els últims canvis maduratius i l’ovulació.
És important que el tractament afecti en el menor grau possible la vida de la pacient. Per això facilitem al màxim els controls, per tal que aquesta pugui venir a consultes a l’hora que prefereixi, entre les 9 i les 21 hores.
No cal fer anàlisis de control excepte en situacions molt puntuals.