L’anestèsia general

Què és l’anestèsia general?

L’anestèsia general que s’utilitza per la cirurgia ginecològica consisteix en l’administració de fàrmacs hipnòtics per via endovenosa, els quals produeixen una pèrdua total de la consciència.

Cal intubar sempre que es fa una anestèsia general?

Només cal intubar i fer respiració assistida a les operacions majors, és a dir, a les més doloroses, que requereixen una anestèsia molt profunda amb relaxació muscular que causarà l’apnea a la pacient (falta del reflex i la força per respirar).

Pot deixar seqüeles l’anestèsia general?

En una pacient sana, la complicació principal de l’anestèsia general és la inhalació o aspiració del contingut gàstric, el que s’anomena “síndrome de Mendelson”. Aquesta síndrome causa complicacions pulmonars greus. Tot i així, aquest risc es pot evitar si no s’ingereixen ni líquids ni sòlids vuit hores abans de qualsevol intervenció quirúrgica. Una pacient sana no ha de tenir seqüeles d’una anestèsia general si es posa en mans d’un bon professional.