Cal medicar prèviament per la transferència?

Per l’acte mateix del transfer no.

Tot i així, cal que la pacient hagi iniciat 12 o 36 hores abans, segons els casos, la col·locació d’òvuls vaginals de progesterona per millorar el suport de la fase lútia.