La citologia d’endometri

L’endometri és la mucosa que recobreix l’interior de la cavitat uterina. Així doncs, la citologia endometrial consisteix en l’obtenció d’una mostra per descamació d’aquesta capa interior. Després de l’extensió i tinció en un portaobjectes, s’estudia al microscopi.

Quan s’ha de fer?

La citologia endometrial s’ha de realitzar en resposta a dos tipus de trastorns:
– Trastorns funcionals: per determinar canvis relacionats amb diversos estats hormonals.
– Trastorns orgànics: per diagnosticar lesions tumorals.

Què és la hiperplàsia de l’endometri?

La hiperplàsia endometrial és un creixement anòmal de l’endometri, és a dir, un augment del gruix junt amb un desordre a l’arquitectura i alteracions a nivell cèl·lular. La hiperplàsia és epitelial i connectiva, és a dir, d’ambdós components de l’endometri, i la considerarem benigna si la relació entre ambdues parts es conserva. D’altra banda, parlarem d’hiperplàsia atípica si és el component cèl·lular el que creix excessivament. En aquest cas observarem canvis cèl·lulars com l’amuntegament, alteracions nuclears, figures mitòtiques, etc.