Vaginitis de repetició

Quan una vaginitis es repeteix s’ha de consultar l’especialista, que farà totes les proves necessàries pel diagnòstic per determinar-ne la causa i prescriure el tractament adequat. No s’han de seguir tractaments casolans ni automedicació. És imprescindible tenir molta confiança en el dermatòleg i que la parella sexual del moment estigui al cas de tot el procés, perquè el seu suport emocional serà imprescindible per resoldre el problema.