L’anticoncepció

Què és l’anticoncepció?

És l’ús de tècniques per part d’una persona o d’una parella per controlar la seva fertilitat. Ha de ser una opció personal, i l’ONU considera l’anticoncepció i la planificació familiar un dret humà bàsic.

Quin és el millor sistema anticonceptiu?

No hi ha cap mètode anticonceptiu perfecte. L’elecció d’un mètode ha de tenir en compte les necessitats de cada parella.

Quin és l’anticonceptiu més segur?

L’eficàcia d’un mètode anticonceptiu es mesura per la seva capacitat d’evitar la gestació. S’expressa habitualment mitjançant l’índex de Pearl, que és el nombre d’embarassos que tindrien 100 dones que utilitzessin aquest mètode durant un any. L’eficàcia teòrica (la que té el mètode aplicat en condicions òptimes) i la d’ús (la real) poden ser molt diferents en alguns mètodes.

MètodeEficàcia d’ús (en %)Eficàcia teòrica (en %)
Contraceptiu oral99.999.95
Esterilizació tubàrica99.599.98
DIU9799.5
DIU Mirena99.499.45
Mètodes de barrera8098
Mètodes naturals6065