Últimes publicacions d’Institut Marquès

La qualitat de les publicacions anuals que realitzen els nostres metges fa possible que la seva difusió sigui notable. Les publicacions de la Dra. Marisa López Teijón han aconseguit un Índex d’Impacte (31,10) que la situa entre els millors investigadors: La puntuació que li atorga la plataforma científica ResearchGate la situa per sobre del 90% del percentil. Amb 51 aricles publicats, el seu treball ha estat citat en 287 ocasions amb pràcticament 1.350 lectures.

Les nostres últimes publicacions són:

 • López-Teijón, M; Junyent, M; Fernández, B; Miravitlles, MJ; García-Faura, A; Echevarne, F. Artículo revista Progresos en Obstetricia y Ginecología -Julio-Agosto 2017. “Utilidad clínica de la hormona antimülleriana en la predicción de la edad ovárica en España”. Prog. Obstet. Ginecol. 2017; 60(4): 341-346.
 • Massó J; Castelló C; García-Faura, A; López-Teijón, M. “When multinucleated embryos create high quality blastocysts they have a high implantation rate”. Revista Human Reproduction Volume 32, Supp 1 2017 Abstract Book. pi226. P-196.
 • López-Teijón, M; García-Faura, A; Asensio, M; Moreno, A; Moffa, F; Castelló, C. “Implantation rate remains stable when patient anxiety is reduced after embryo transfer”. Revista Human Reproduction Volume 32, Supp 1 2017 Abstract Book.
 • López-Teijón, M; García-Faura, A; Walker, V; Moffa, F. “Patient experience of IVF, watching their embryos develop in real time and online”. Revista Human Reproduction Volume 32, Supp 1 2017 Abstract Book.
 • López-Teijón, M; García-Faura, A; Suñol, J; Junyent, M; Miravitlles, JM; Fernández-Forner, B; Echevarne, F. “Are there differences in Anti-Müllerian Hormone (AMH) valves between populations? Usefulness of AMH reference valves in a large Spanish population to predict ovarian reserve”. Revista Human Reproduction Volume 32, Supp 1 2017 Abstract Book.
 • López-Teijón, M; García-Faura, A; Moens, V. “Twelve years of the first “embryo adotion” program worlwide”. Revista Human Reproduction Volume 32, Supp 1 2017 Abstract Book.
 • Novo, S; Castelló, C; Rodríguez, A; Massó, J; Asensio, M.; López-Teijón, M. Efecto del grado de reexpansión de blastocistos desvitrificados en las tasas de embarazo. Rev Asoc Est Biol Rep Noviembre 2017 Vol.22 Nº2. p94. CO-22.
 • Novo, S; Castelló, C; Solans, M; Farreras, A; Capdevila, JM; López-Teijón, M. Efecto de la calidad del aire atmosférico en la fecundación y desarrollo embrionario in vitro. Rev Asoc Est Biol Rep Noviembre 2017 Vol.22 Nº2. p109. CO-35.
 • Freijomil, B; Pujal, B; Munuera, A; Góngora, M; Echeverría L; Sánchez, E; García-Faura, A; García, F; López-Teijón, M. “La congelación de semen en casa por el propio paciente no disminuye la tasa de supervivencia post-criopreservación”. Rev Asoc Est Biol Rep Noviembre 2017 Vol.22 Nº2. p260. P-134.
 • Freijomil, B; Munuera, A; Novo, S; García-Faura, A; García, F; López-Teijón, M. “Umbral de edad en el varón infértil para los cambios en los parámetros seminales”. Rev Asoc Est Biol Rep Noviembre 2017 Vol.22 Nº2.p206, P-86.
 • Massó ,J; Novo, S; Castelló, C; Rovira, S; Cortada, L; López-Teijón, M. “La multinucleación no es un factor negativo en la predicción de implantación de blastocistos con buena calidad morfológica”. Rev Asoc Est Biol Rep Noviembre 2017 Vol.22 Nº2. p208, P-88.

Veure publicacions anteriors