La clonació

La clonació és la producció d’un conjunt de cèl·lules o organismes genèticament idèntics.

Un bessó idèntic és un clon?

Sí, es pot produir la divisió d’un embrió de forma espontània donant lloc a individus genèticament idèntics.

Què és la clonació reproductiva?

La clonació reproductiva es pot portar a terme de dues maneres. La primera consisteix en dividir un embrió en dues meitats (podria dividir-se en més parts) amb la finalitat, per exemple, d’augmentar el número d’embrions a transferir en aquells casos en què el número d’embrions obtinguts fos baix. La segona via de clonació reproductiva consisteix en la producció d’embrions mitjançant la transferència d’un nucli procedent d’una cèl·lula somàtica a un oòcit anucleat. En aquest cas es podria arribar a obtenir un individu idèntic al donant de la cèl·lula somàtica, tal i com va passar amb l’ovella Dolly.

Què és la clonació terapèutica?

És l’obtenció de cèl·lules mare embrionàries mitjançant la transferència d’un nucli procedent d’una cèl·lula somàtica d’un adult a un oòcit a qui s’ha extret el material genètic (embrions somàtics). Un cop s’ha obtingut l’embrió se’l deixa evolucionar fins a l’estadi de blastocist i aleshores s’obtenen les cèl·lules mare de la seva massa cel·lular interna. Una altra via per obtenir cèl·lules mare seria la biòpsia d’embrions provinents de FIV amb la finalitat d’obtenir-ne blastocists i a partir d’aquí procedir de la mateixa manera que en el cas anterior.

Què són les cèl·lules mare?

Son cèl·lules totipotents i indiferenciades que en condicions determinades poden donar lloc a qualsevol altre tipus de cèl·lula o teixit, i fins i tot a un òrgan senzill.

Quins avenços mèdics suposaria la clonació terapèutica?

A partir de cèl·lules mare es podrien obtenir, per exemple, cèl·lules pancreàtiques per tractar la diabetis, o cèl·lules neuronals per malalties neurodegeneratives com la malaltia de Parkinson o l’Alzheimer, o també cèl·lules de múscul cardíac per reparar les zones afectades per un infart de miocardi.
Les característiques de les cèl·lules mare fan que siguin molt valuoses per aquest tipus de trasplantament, especialment si es poden obtenir a partir de material genètic de l’individu que les necessita, ja que d’aquesta manera s’eviten problemes de rebuig immunològic.

En quina fase de recerca es troba la clonació terapèutica?

En models animals (como el ratolí, per exemple) ja hi ha alguns estudis amb resultats esperançadors. S’ha aconseguit regenerar cèl·lules neuronals seccionades a la medul·la espinal trasplantant cèl·lules mare embrionàries.
L’obtenció d’embrions somàtics es troba a les primeres fases de desenvolupament. De moment no s’han pogut obtenir blastocists a partir d’un embrió d’aquest tipus.

Què diu la Llei espanyola?

La Llei vigent prohibeix la clonació humana amb finalitat reproductiva, però permet la recerca amb cèl·lules mare amb finalitat terapèutica.