L’esterilitat masculina

El factor masculí (l’esterilitat masculina) està associat a més del 50% dels casos d’esterilitat conjugal, en el 30% dels casos ho fa com a únic responsable i en el 20% restant està combinat amb un factor femení.

esperma-azul

És per això que a l’Institut Marquès donem molta importància a l’home. A la nosatra unitat d’Andrologia oferim la millor atenció cap a l’home per poder analitzar i detectar qualsevol problema de fertilitat que pugui dificultar el camí cap a la paternitat. Per aconseguir-ho, comptem amb les últimes tècniques d’estudi sobre la qualitat del semen.

Aquest és un camp que fa temps que és motiu d’estudi per l’equip d’Institut Marquès, que ha analitzat les seves possibles causes i els factors que afecten més a la qualitat espermàtica masculina.

Gràcies a aquesta experiència a Institut Marquès tenim al nostre abast les opcions més idònies per poder tractar qualsevol anomalia detectada a l’estudi andrològic. Aquest anàlisi és aconsellable en tots els casos d’esterilitat conjugal i, en funció dels resultats obtinguts, pot ser necessari realitzar altres estudis o proves complementàries que ens ajuden a establir el diagnòstic etiològic.

visita gratuita