Fer front al càncer ginecològic

Tant el càncer de mama com el càncer ginecològic estan en relació íntima amb la feminitat de la dona. L’impacte psicològic d’aquestes malalties durant el període de diagnòstic i de tractament amb cirurgia, radioteràpia o quimioteràpia dependrà molt de la personalitat de la dona i de la seva capacitat d’afrontar situacions difícils. La col·laboració del metge i la família més propera és fonamental per superar tot el procés.

A vegades es recomana recolzament psicològic per part d’especialistes en psicologia clínica oncològica, i també per associacions de pacients que han patit la mateixa malaltia.

Suport psicològici psiquiàtric

Ser portador d’un càncer té un impacte emocional y diverses repercussions per la persona a diferents nivells:

  • Canvis en el projecte de vida de manera inesperada
  • Sensació d’incapacitat
  • Deteriorament corporal i mutilació
  • Indefensa i incertesa
  • Por a morir

Tots aquests factors generen una inestabilitat emocional durant tot el procés de la malaltia i una amenaça contant per la integritat física, familiar, social, laboral i econòmica.

A més a més, en la dona el càncer té un impacte a nivell d’autoconcepte: alteracions en la funció reproductora, alteracions en la pròpia imatge, no sentir-se atractiva i desitjable, i alteracions en les relacions íntimes i de parella que repercuteixen negativament en la seva autoestima.

Per tot això, l’Institut Marquès posa a la seva disposició un equip de psicòlegs especialitzats que podran ajudar-la a abordar aquest procés i acompanyar-la en tot moment, per ajudar a acceptar el diagnòstic i el tractament, disminuir els sentiments d’alineació, clarificar informacions i percepcions errònies i fomentar la sensació de control.