Suport psicològic durant la menopausa

Malgrat saber que hi haurà un moment determinat de la teva vida en què deixaràs de poder tenir fills, moltes dones experimenten una vivència negativa d’aquest fet.

A part dels canvis físics experimentats, existeixen una sèrie de connotacions afectives que incideixen en totes les dones, independentment de les seves circumstàncies vitals, personals i dels seus antecedents i estat mental.

Cada dona té una experiència individual però aquesta etapa pot afectar el concepte de si mateixa i l’autoestima, les relacions sexuals per falta de desig i l’estat emocional i psicològic. Pot manifestar-se una major irritabilitat, inestabilitat afectiva i falta d’interès per les coses que abans li agradaven com ara les relacions de parella, familiars i socials, i la rutina quotidiana, entre d’altres.

D’alguna manera, a causa d’una sèrie de creences inadequades, pot iniciar-se una fase de limitació personal i estancament en el sentit de no seguir evolucionant ni experimentant i/o obrint-se a noves experiències. En aquest cas, caldrà un tractament psicològic especialitzat.

Institut Marquès posa a la seva disposició un equip de psicòlegs especialitzats que podran ajudar-la i acompanyar-la durant aquest procés.