Anestèsia epidural o peridural

Què és l’anestèsia epidural o peridural?

L’anestèsia epidural consisteix en la introducció d’un anestèsic local al canal raquidi o columna vertebral, fora de les meninges i de la medul·la. Això aconsegueix una interrupció de la transmissió nerviosa de la sensació dolorosa.
Per portar a terme l’anestèsia es fa una punció a l’esquena a nivell lumbar amb una agulla molt fina i s’hi infiltra un anestèsic local. Quan la pell està anestesiada s’hi introdueix una agulla més gran i a través d’aquesta s’introdueix un tub fi o catèter al canal raquidi per fora de les meninges. A través d’aquest catèter s’administra l’anestèsia local que produeix analgèsia o anestèsia segons la dosi administrada. Aquest mateix catèter serveix per administrar anestèsia en cas que el part no evolucioni i calgui fer una cesària.
L’anestèsia no fa efecte de forma immediata, sinó gradualment, a mesura que el fàrmac entra als nervis. La disminució del dolor es nota entre a partir dels 10-20 minuts.

Quan es posa l’epidural?

És una decisió que pren sempre el ginecòleg, en general quan el coll de l’úter presenta una dilatació de 3 o 4 centímetres.

L’anestèsia epidural té efectes sobre el nadó?

La recerca ha demostrat que l’anestèsia epidural és segura i no té efectes sobre el nounat.

Quan no es pot optar per l’anestèsia epidural?

Les contraindicacions absolutes de l’anestèsia epidural són les infeccions de la pell a la zona de la punció, la infecció crònica de la columna vertebral, les al·lèrgies als anestèsics locals, trastorns de la coagulació, hemorràgia intensa i algunes cardiopaties.

Quant temps es pot mantenir l’epidural?

L’anestèsia epidural pot mantenir-se tant temps com sigui necessari, perquè el catèter a través del qual s’administra la dosi de l’anestèsic es manté mentre dura el part, i no cal tornar a puncionar l’esquena de la pacient.

Fa mal la punció de l’epidural?

En general no, molesta només en el moment d’injecció de l’anestèsic local amb una agulla molt fina. Altrament l’únic que es percep són sensacions i tacte, mai dolor.