L’augment de les malalties de transmissió sexual (MTS)

S’ha observat un augment en la incidència de MTS des de la dècada dels 80 degut a les causes següents:

  • Modificacions del quadre clínic per l’ús i abús actual dels antibiòtics. Això endarrereix el diagnòstic i augmenta les resistències dels microorganismes.
  • Hi ha més temps d’oci i més diners. Això facilita l’adquisició de drogues i alcohol, que a la vegada predisposen a les relacions sexuals.
  • La llibertat de costums augmenta la freqüència de MTS, sobre tot a les edats més precoces.
  • Augment de la promiscuïtat i de l’homosexualitat.
  • Una major mobilitat de la població, que afavoreix la disseminació d’aquestes malalties entre continents.
  • Ús d’anticonceptius orals i oblit del preservatiu.

Finalment, el perfeccionamient de les tècniques diagnòstiques ha permès el diagnòstic de malalties noves que abans se sospitaven però que no s’havien demostrat.