Donants de semen i d’òvuls

Quins principis regeixen la donació de semen i òvuls a Espanya?

La Llei 14/2006, del 26 de maig, sobre tècniques de reproducció humana assistida estableix que la donació s’ha de realitzar de manera anónima, voluntària, informada i no remunerada.

httpinstitutomarques.comreproduccion asistidatratamientosmujeres sin pareja masculinadonantes de semen y de ovulos

Segons la legislació, els donants hauran d’estar en plena possessió de les seves capacitats i gaudir d’una bona salut psicofísica.

La donació de gàmetes segueix els principis bàsics d’anonimat i altruisme. Conseqüentment, la pacient no pot escollir ni aportar els seus propis donants, ja que es trencaria el principi de l’anonimat. Únicament en el cas de la tècnica de Recepció d’òvuls de la Parella (ROPA) per parelles homosexuals, la dona pot rebre òvuls de la seva parella.

Com es seleccionen els donants de semen?

El donant de semen és escollit per l’equip mèdic en base al grup sanguini i a l’RH i a les característiques físiques (color d’ulls, de cabell, de pell, etc …) de la pacient mateixa o de la seva parella, en el cas de tractar-se d’una parella homosexual.

Els donants es sotmeten a una revisió mèdica i analítica molt completa que inclou hemograma complet, serologies per descartar malalties infeccioses, cariotip i estudi genètic. També se’ls realitzen anàlisis de sang que es repeteixen cada sis mesos per detectar malalties de transmissió sexual, una història clínica familiar amb la qual es descarten possibles malalties familiars, així com proves per detectar anomalies cromosòmiques en l’ejaculat (FISH en espermatozous i fragmentació de l’ADN).

A Institut Marquès busquem el/la donant més adequat/ada per a tu.

Com es seleccionen les donants d’òvuls?

Segons la llei, les donants femenines han de ser majors de 18 anys fins a un màxim de 35 anys.

Les donants d’òvuls s’assignen basant-nos en el grup sanguini i l’Rh i en les característiques físiques, intentant que l’aspecte físic de la donant no difereixi amb el de la parella receptora.

Institut Marquès disposa de donants de tots els fenotips. Són dones joves i sanes que desitgen ajudar a d’altres dones a ser mares. Es sotmeten a una revisió mèdica, ginecològica i analítica molt completa que inclou proves psicològiques, estudi del cariotip, tests per descartar malalties infeccioses.