Microcalcificacions

Què són les microcalcificacions mamàries?

Són dipòsits de calci dins del teixit de la glàndula mamària. A la mamografia apareixen com punts blancs petits. Són molt importants a l’hora de valorar les mamografies perquè poden ser el primer signe d’un procés cancerós, i s’han de buscar amb una lupa.

Són benignes o malignes?

Les microcalcificacions poden ser benignes o sospitoses de malignitat segons la mida, l’aspecte i la distribució. És important saber si són d’aparició recent i per això cal comparar-les amb d’altres mamografies de la pacient.

Les calcificacions benignes que es repeteixen a les mamografies al llarg de molt temps són freqüents i no cal extirpar-les.

Què s’ha de fer si a la mamografia hi ha calcificacions sospitoses de malignitat?

S’ha de fer una biòpsia del teixit mamari on es troben les calcificacions. Mitjançant la mamografia es marquen amb una guia radioopaca. Se sotmet la pacient a sedació, s’extirpa el teixit i es procedeix al seu estudi al Departament d’Anatomia Patològica.