Histeroscopia

Què és la histeroscòpia?

Histeroscòpia ve de hister- (úter) i skopein- (observar). Com el seu nom indica, es tracta d’observar l’úter per dins. Consisteix en la introducció d’una òptica molt fina (semblant a un telescopi petit) a través de la vagina i del coll de l’úter i que connectada amb una càmera de vídeo permet veure la cavitat uterina en una pantalla. Ja que la cavitat uterina és virtual, es troba col·lapsada, és necessari expandir-la. S’utilitza diòxid de carboni, sèrum fisiològic o una substància electroneutra anomenada glicina. Depenent del tipus d’histeroscòpia variarà l’òptica.

Per què se sol·licita una histeroscòpia?

La raó més freqüent per sol·licitar una histeroscòpia és per diagnosticar i/o tractar el sagnat uterí anormal. Un sagnat molt abundant amb les regles, regles molt perllongades o un sagnat entre regles són símptomes anormals i cal estudiar-los. En alguns casos aquest sagnat anormal pot deure’s a processos benignes com ara pòlips endometrials o fibromes o a una neoplàsia de l’endometri. També se sol sol·licitar una histeroscòpia quan se sospita alguna alteració en realitzar una ecografia o com a estudi d’esterilitat.

Tipus d’histeroscòpia:

Existeixen dos tipus d’histeroscòpia, la diagnòstica i la quirúrgica.

Histeroscòpia diagnòstica: es realitza per diagnosticar possibles alteracions endometrials (pòlips, neoplàsies, adherències, etc.) o uterines (fibromes o malformacions com ara septes o úters bicornes, arcuats, etc.). En la majoria de casos es pot realitzar en la consulta i sense anestèsia, encara que si el cas ho requereix es pot proporcionar anestèsia local a la pacient. Si s’observen lesions petites es pot aprofitar per extirpar-les o realitzar biòpsies per realitzar estudis. És un procediment molest però que se sol tolerar molt bé.

Histeroscòpia quirúrgica: es realitza quan es té ja el diagnòstic d’alguna alteració endometrial o uterina. Requereix una òptica més gruixuda que permet la introducció de material de treball. Per aquesta raó cal dilatar el coll uterí, procediment que causa dolor. És per això que aquest tipus d’histeroscòpia s’ha de realitzar en quiròfan i usualment amb anestèsia general.

Quin procediment es pot realitzar per a una histeroscòpia?

Amb el pas dels anys la histeroscòpia ha evolucionat i es poden realitzar molts procediments amb ella.
Malalties endometrials: es poden extirpar pòlips, extirpar o destruir tot l’endometri (ablació endometrial) en casos de sagnat uterí excessiu, destruir adherències (síndrome d’Asherman), realitzar biòpsies, etc. Malalties uterines: es poden extirpar miomes o fibromes uterins petits, corregir malformacions uterines (septes uterins).
Des de fa pocs anys existeix un mètode anticonceptiu anomenat Essure que consisteix a col·locar un dispositiu, per via histeroscòpica, dins les trompes. Aquest dispositiu obstrueix les trompes i assegura una anticoncepció definitiva molt comparable a la lligadura de trompes.

Un altre problema que té solució gràcies a la histeroscòpia és l’extracció d’un DIU retingut.

Què sentiré en el postoperatori?

La recuperació és bona i ràpida. Hauria de poder tornar a casa el mateix dia. És habitual tenir còlics semblants a un dolor menstrual un dia o dos després de la intervenció. És freqüent tenir pèrdues de sang durant uns dies també. Si tingués febre o un sagnat important haurà de posar-se en contacte amb el seu metge. Les infeccions posthisteroscòpia són rares però greus.
Demani al seu metge quan pot continuar amb una vida normal. Normalment, es pot continuar amb vida normal el mateix dia o l’endemà del procediment.

Quins són els riscos de la histeroscòpia?

Aquest és un procediment bastant segur, no obstant això té un mínim risc de complicacions. En entrar o en extirpar lesions d’úter, aquest es podria perforar. També existeix risc de retenció de líquids que porten a una disminució en la concentració de sodi que també pot causar problemes. Davant qualsevol d’aquestes eventualitats, rebrà el tractament adequat.