La importància dels controls posteriors

Les pacients a qui s’hagi realitzat un tractament destructiu o d’extirpació per displàsies o per infeccions amb VPH tenen un risc augmentat de tornar a tenir aquests trastorns. És per això que durant els primers anys se’ls farà controls més estrictes amb citologies de cèrvix, colposcòpia i biòpsia quan es consideri necessari.