Tractaments

AI

Inseminació Artificial amb semen de la parella (IAC)

sperm_donation

Inseminació Artificial amb semen de donant (IAD)

IVF

Fecundació In Vitro (FIV) Pròpia

egg_donation

Fecundació In Vitro (FIV) amb Ovodonació

ropa

Mètode ROPA (Maternitat Compartida)

embryo_donation

Adopció / donació d’embrions

Vitrifica

Vitrificació d’ovòcits