La importància de la revisió periòdica anual

httpwww.institutomarques.comrevision-periodica-anual.html

La revisió ginecològia anual permet fer el diagnòstic a les fases inicials de molts tipus de càncer, abans que no produeixin símptomes.

Amb el càncer de cèrvix o de coll uterí, la citologia ens permet diagnosticar lesions precanceroses, guarir-les i fer una profilaxi veritable. La incidència d’aquest càncer aquestes últimes dècades ha disminuït molt gràcies a la generalització de la revisió ginecològica anual.

La revisió ginecològica anual consisteix a realitzar una història clínica detallada, amb antecedents personals i familiars, exploració de mames, aixelles i espais supraclaviculars, inspecció acurada de vulva i vagina, colposcòpia cervical (exploració de coll uterí amb sistema òptic d’augment), presa de mostres per citologia, tacte vaginal per explorar úter i ovaris i ecografia vaginal.

Depenent de l’edat i / o de les troballes de l’exploració es sol•liciten proves complementàries com mamografia, ecografia de mama, densitometria òssia, cultiu VPH, etc.