El micropenis o penis curt congènit

A alguns pares els preocupa que el seu fill tingui un penis massa petit: veuen que el nen va creixent, però la grandària del seu penis es manté pràcticament igual.

Tenen por que això pugui malmetre la seva autoestima i sexualitat, sobretot en entrar en una època d’alts i baixos emocionals i inseguretat davant la pròpia imatge com és l’adolescència. Per a un nen, pensar que el seu penis és petit pot ser motiu de complex, sobretot si els seus amics o companys de col•legi fan algun comentari o es comparen entre ells en els vestidors. Per això, moltes vegades té por de despullar-se en públic, no vol fer esport, i és llavors quan els pares sospiten que hi ha un problema.

És important consultar l’andròleg i abordar el tema des dels primers dubtes. Actualment existeixen tractaments efectius a base de testosterona que poden corregir aquests casos, sempre que l’especialista ho indiqui.

Quant mesura un penis normal i quan parlem de micropenis?

El penis d’un nen en néixer ha de mesurar al voltant de 3,5 cm (entre 3,1 cm. i 3,9 cm. com alímits inferior i superior de normalitat). Parlem de micropenis quan és menor de 2,6 cm, tot i que no s’ha de confondre amb el fals micropenis o pseudomicropenis (penis enterrat pel greix púbic, penis palmejat, penis atrapat dins l’escrot, etc).

Per què es produeixen els casos de micropenis?

La diferenciació dels genitals externs es produeix entre la sisena i la vuitena setmana de gestació. En aquest moment, les gònades indiferenciades evolucionen a testicles en resposta a una sèrie d’hormones necessàries per al desenvolupament dels genitals externs.

Si durant aquesta etapa del desenvolupament embrionari es produeix un dèficit hormonal, això podrà donar lloc a un fetus amb genitals ambigus o amb micropenis.

Quant creix el penis d’un nen al llarg de la infància?

Fins que el nen compleix onze anys, la longitud del seu penis té molt poca variació. A partir dels dotze anys, quan comencen els canvis puberals, el penis duplica la seva longitud, els límits inferior i superior de normalitat es multipliquen per quatre. En l’adolescència primerenca, entre els 10 i 13 anys, la mida s’ha de valorar segons l’edat òssia i no per l’edat cronològica.

Com es diagnostica un micropenis?

L’andròleg és el metge especialitzat en diagnosticar un cas de micropenis. El diagnòstic es basarà en un criteri anatòmic i en la mesura de la longitud amb el penis estirat. Per fer-ho s’ha de prendre el plec del gland entre el polze i l’índex i estirar suaument. Amb l’altra mà es sosté una regla rígida al llarg de la superfície dorsal, deprimint alhora el greix púbic, per mesurar des de la base del penis fins a l’extrem del gland. Un cop recollida la mida de la longitud es compara amb els valors normals.

Altres proves que es realitzen són un cariotip i la mesura dels nivells hormonals de FSH, LH i testosterona. En alguns casos poden ser necessàries altres determinacions hormonals.

Com es tracten els casos de micropenis?

No existeix un únic tractament: alguns casos requereixen un tractament endocrinològic específic, i d’altres no es poden tractar.

Quan hi ha hipogonadisme es recomana administrar una sèrie d’injectables intramusculars de testosterona la dosi dels quals varia segons l’edat. Una altra opció és l’administració de pomades de testosterona durant tres setmanes. Cal tenir en compte que els tractaments amb testosterona no són efectius si la causa és la insensibilitat als andrògens. El tractament quirúrgic no està indicat, excepte per a la correcció de malformacions testiculars o de la uretra que hi poden estar associades.

Què és el fals micropenis?

Es tracta d’un penis de mida normal que està enterrat o ocult pel greix prepúbic, normalment a causa de l’obesitat. Resulta evident en l’exploració física i no requereix cap tractament. En aprimar el nen, i sobretot amb el desenvolupament puberal, el penis recupera la seva mida normal.

En d’altres casos, però, la pell prepucial es troba fixada al cos del penis i això produeix la falsa aparença d’un micropenis. Són nens sense obesitat ni excés de greix púbic, que han tingut fimosi o que han patit algun episodi de balanitis, la conseqüència del qual és la retracció de la pell prepucial i l’enterrament del penis. És important reconèixer aquests casos, ja que la circumcisió aïllada sol agreujar el problema, mentre que el tractament quirúrgic sí està indicat.

Què és el penis palmejat?

És una altra anomalia del penis infantil que sovint també es dóna entre els adolescents i adults. Es tracta d’una disposició anòmala de la pell escrotal, que es fixa a la cara inferior del penis. La cara superior del penis és normal, però a nivell inferior sembla més curt i això pot, a més, dificultar l’acte sexual en l’edat adulta. La correcció és relativament senzilla mitjançant una petita cirurgia a nivell del plec escrotal.

Què he de fer si sospito que el meu fill té un penis massa petit per la seva edat?

Quan hi ha un motiu de preocupació, consultar l’especialista sempre és convenient, encara que sigui per descartar un problema mèdic i tranquil·litzar la família. A l’Institut Marquès disposem d’una unitat d’Andrologia orientada als trastorns del penis. Els nostres andròlegs estudiaran el cas i li informaran del tractament que procedeixi, en cas de ser necessari.