Suport psicològic i psiquiàtric

Ser portador d’un càncer té un impacte emocional i una sèrie de repercussions per a la persona a diferents nivells:

  • Canvis en el projecte de vida de forma inesperada
  • Sensació d’incapacitat
  • Deteriorament corporal i mutilació
  • Indefensió i incertesa
  • Por a morir

Tots aquests factors generen una inestabilitat emocional durant tot el procés de la malaltia i una amenaça constant a la integritat física, familiar, social, laboral i econòmica.

A més, en la dona el càncer té un impacte a nivell d’autoestima: alteracions en la funció reproductora, alteracions en la pròpia imatge, no sentir-se atractiva ni desitjable i alteracions en les relacions íntimes i de parella. Tot això repercuteix negativament en la seva autoestima.

Per això, Institut Marquès posa a la seva disposició un equip de psicòlegs especialitzats que podran ajudar-la i acompanyar-la durant aquest procés. Podran ajudar-la a acceptar el diagnòstic i tractament, disminuir els sentiments d’alienació, indefensió i abandó, disminuir l’ansietat en relació al tractament, aclarir informacions i percepcions errònies i fomentar la sensació de control.