És fiable la citologia?

Sí, el diagnòstic citològic és fiable en un 94% dels casos, però caldrà sempre realitzar una biòpsia. Biopsiar vol dir prendre una mostra de teixit, que es processarà i permetrà observar la morfologia de les cèl·lules aïllades (presa citològica), i també la seva “arquitectura”, és a dir, la relació i la disposició cèl·lular. Així doncs, aquest estudi histològic ens permetrà confirmar el diagnòstic citològic i conèixer amb més precisió el grau de la lesió.