Consell reproductiu en pacients oncològiques

Institut Marquès disposa d’una Unitat especialitzada en oncologia i reproducció amb l’objectiu d’oferir consell a aquelles pacients que han patit un càncer (pacients oncològiques) i desitgen tenir un fill. Aquestes pacients han viscut una experiència vital dura i, un cop han aconseguit superar-la, quan arriba el moment en el que decideixen donar un pas tan important com el de crear una família, mereixen tot el suport possible per tal d’aconseguir aquest somni.

La Unitat està dirigida pel Dr. Álex García Faura, ginecòleg i director científic d’Institut Marquès.

La necessitat de preservar la fertilitat en pacients oncològiques és cada vegada més gran, ja que la incidència del càncer en dones en edat reproductiva ha augmentat en els últims anys a causa del retard de la maternitat. A més la supervivència d’aquestes malalties també va en augment, amb un índex del 85% en menors de 50 anys.

Com es realitza el procés?

Un cop la pacient consulta a Institut Marquès perquè vol quedar-se embarassada després d’un càncer, recopilem els seus antecedents generals, ginecològics, reproductius i oncològics, així com tota la documentació relacionada amb el seu diagnòstic i tractament oncològic.

Aquesta Unitat atén a pacients de tot el món i permet que realitzin la consulta sense necessitat de viatjar, mitjançant Skype i correu electrònic.

Un equip multidisciplinar evalua cada cas i emet una resolució sobre el tractament reproductiu a seguir, consensuat amb el Servei de Reproducció Assistida d’Institut Marquès. Aquesta avaluació multidisciplinària ajuda aquestes pacients a ser mares sense incrementar el risc de recurrència de la malaltia.

Què passa si el comitè denega la sol•licitud del tractament reproductiu?

En aquest cas, la pacient rep tota la informació dels motius mèdics que desaconsellen que intenti quedar-se embarassada. El metge també li explicarà detalladament quines són les proves diagnòstiques o els tractaments oncològics a seguir abans de tornar a avaluar el cas.

Taxes d’embaràs

En un estudi realitzat a Institut Marquès amb més de 100 pacients oncològiques que van demanar consell sobre el tractament reproductiu, la taxa d’embaràs va ser del 82% per pacient tractada.

Del total de pacients que van demanar consell, es va aprovar l’inici del tractament reproductiu en el 91% dels casos. En el 9% restant es va desaconsellar, bàsicament, perquè encara no havien completat tot el tractament oncològic.

Fertilitat Oncologia