Cal utilitzar l’ecografia?

No és imprescindible, però s’ha comprovat que facilita el procés i a la vegada millora els resultats. Es fa servir l’ecografia abdominal, que ens permet visualitzar el lloc idoni per dipositar els embrions.

Cal que la pacient arribi amb la bufeta urinària plena per poder visualitzar per ecografia l’entrada del catèter a la cavitat uterina, així com el moment precís en el qual els embrions quedaran dipositats a l’úter.