Mites al voltant d’ella

La disfunció erèctil és una conseqüència inevitable de l’edat?

Hi ha homes que assumeixen erròniament que els problemes d’erecció són una conseqüència inevitable de l’envelliment. Si bé és cert que hi ha una major prevalença de Disfunció Erèctil en els homes grans, això és degut a que els homes més grans tenen una prevalença major de malalties associades a la Disfunció Erèctil, com la hipertensió arterial, malaltia cardíaca o diabetis. A més, els homes més grans prenen més medicació que pot afectar la funció erèctil. A mesura que els homes envelleixen han de preveure canvis a la seva vida sexual: l’erecció pot requerir més temps, o una estimulació física més directa, aquests canvis són normals. Però la Disfunció Erèctil no és el resultat inevitable de l’envelliment, la sexualitat no té límit d’edat.

La disfunció erèctil és el mateix que la pèrdua d’interès sexual?

Tot i que estan directament relacionades, no són equivalents. La Disfunció Erèctil pot induir una pèrdua d’interès sexual i la pèrdua d’interès sexual pot ser una causa psicògena de Disfunció Erèctil.

Hi ha relació entre la disfunció erèctil i pràctiques sexuals anteriors?

Les experiències sexuals traumàtiques poden originar reaccions de dolor, por o ansietat en relació a l’activitat sexual. En molts casos la història d’abusos per part d’adults o de càstigs per la masturbació tenen com a seqüela l’aparició d’una Disfunció Erèctil.

La masturbació pot causar una disfunció erèctil?

No. A més no implica cap problemàtica física o mental, i pot ser molt útil quan s’utilitza com a teràpia per determinades disfuncions sexuals. Només interfereix posteriorment en les relacions sexuals si crea un sentiment intens de culpa o de vergonya. Hi ha casos excepcionals de masturbació compulsiva, que pot ser un símptoma de trastorn mental.

És el mateix disfunció erèctil que ejaculació precoç?

No. Són dos trastorns diferents que afecten diferents fases de la resposta sexual. La Disfunció Erèctil és un trastorn de la fase d’excitació sexual, i l’ejaculació precoç és un trastorn de la fase orgàsmica. Tot i així, l’ejaculació precoç pot ser un desencadenant de la Disfunció Erèctil i en alguns casos el pacient pateix totes dues disfuncions simultàniament.

És cert que la disfunció erèctil és més freqüent quan el penis és petit?

No. La funcionalitat del penis és independent de la seva mida. A més, quant a la ‘normalitat’ de la mida, l’àmplia variabilitat existent fa que en la immensa majoria de casos la mida es consideri fisiològicament normal.

La fimosi causa disfunció erèctil?

No. La fimosi és una obertura del prepuci (la pell que recobreix el gland) massa estreta per permetre la sortida del gland. En aquests casos s’aconsella la circumcisió per evitar infeccions i possibles problemes a les relacions sexuals.

La circumcisió pot causar disfunció erèctil?

No hi ha proves que la circumcisió tingui cap repercussió en la funció sexual.

La vasectomia afecta la funció erèctil?

No. La vasectomia és una intervenció quirúrgica menor que consisteix en la secció dels conductes deferents. No afecta de cap manera el mecanisme de l’erecció, i tampoc afecta la relació personal ni el comportament sexual, que pot fins i tot millorar quan desapareix la por a l’embaràs no desitjat.

És més freqüent entre homosexuals la disfunció erèctil?

No. La resposta sexual dels homosexuals i la dels heterosexuals no presenta diferències fisiològiques, però sovint són necessàries ereccions d’una rigidesa major. Si entenem la Disfunció Erèctil com la dificultat o impossibilitat en la penetració, hem de tenir en compte el grau de resistència contra aquesta penetració.

A l’home impotent no li agraden les dones?

És una creença bastant estesa que hi ha un trasfons d’homosexualitat en la Disfunció Erèctil. Aquesta idea és totalment falsa. Un home amb Disfunció Erèctil pot i de fet acostuma a mantenir un desig sexual normal i el seu problema no té perquè estar relacionat amb desigs homosexuals. Alguns homes homosexuals que no han acceptat les seves tendències poden tenir problemes a les seves relacions heterosexuals, perquè n’experimenten un rebuig, però això no és la situació habitual.

L’excés de sexe pot produir disfunció erèctil a llarg plaç?

No. No hi ha cap base fisiológica que ens permeti afirmar que un excés de sexe pot conduir a una Disfunció Erèctil. Sí que hi pot haver trastorns psicològics o psiquiàtrics que condicionin l’aparició d’una conducta sexual anòmala i posteriorment Disfunció Erèctil.

És cert que la Diabetis pot causar disfunció erèctil?

Sí. Entre el 30 i el 50% dels malalts diabètics mal controlats tenen problemes a l’erecció. El factor més important, a més de la durada de la malaltia, és el mal control de la diabetis, perquè això té com a conseqüència alteracions als vasos sanguinis i als nervis, que són els principals elements directors del mecanisme de l’erecció.

La disfunció erèctil de la meva parella vol dir que ja no em desitja?

Aquesta sensació és freqüent en les parelles dels homes que pateixen de Disfunció Erèctil quan hi ha una manca d’informació adequada sobre aquest trastorn, i pot complicar encara més la relació de parella. La Disfunció Erèctil està en relació amb trastorns orgànics o psicològics, però no necessàriament amb la pèrdua d’interès cap a la parella. Hi ha homes que s’avergonyeixen pels repetits fracassos en l’erecció, i poden consegüentment eludir la relació sexual.