Càncer de mama

Per què ens preocupa tant la patologia mamària?

Perquè actualment el càncer de mama és el més freqüent a les dones espanyoles: es calcula que una d’entre cada 10-13 dones en patirà un abans dels 70 anys. D’altra banda, és un dels càncers en els quals la medicina ha avançat més quant a diagnòstic precoç i tractament.

Aquesta preocupació s’estén a la política sanitària i als professionals de la medicina: els ginecòlegs explorem el pit de totes les pacients que vénen a revisió, i es fan campanyes de sensibilització social per tal que totes les dones es facin controls periòdicament.httpinstitutomarques.comginecologiaunidad-de-la-mujerpatologia-mamariacancer-de-mama

Què és el càncer de mama?

El càncer és una malaltia en la qual les cèl·lules s’alteren i es divideixen sense ordre ni control, creant un teixit estrany, que pot envair i danyar els teixits i els òrgans veïns. Aquestes cèl·lules alterades poder sortir del tumor primitiu i entrar a la circulació sanguínia o al sistema limfàtic disseminant-se i formant tumors secundaris a d’altres àrees del cos, les metàstasis.

Hi ha diferents tipus de tumors malignes de mama, però tots ells formen un nòdul que es pot diagnosticar abans que s’estengui fora del pit.

Què és el diagnòstic precoç del càncer de mama?

És el diagnòstic en dones asimptomàtiques, és a dir, quan encara no es palpa el nòdul.

Això s’aconsegueix amb els programes de cribratge mitjançant la mamografia.

En general els tumors mamaris es palpen quan mesuren 1 cm o més. En aquesta situació molts càncers es poden curar, però l’objectiu del diagnòstic precoç és diagnosticar-los abans, en estadis inicials quan són menors o es detecten microcalcificacions.

Quins sn els factors de risc pel càncer de mama?

No sabem qu causa el c ncer de mama. Si b hi ha factors de risc que hi predisposen, el 80% dels casos no “s atribuble a cap d’aquests factors. D’altra banda, s’ha de considerar que els factors de risc m0s importants no es poden modificar.