Els ovòcits arriben al laboratori

Què és un ovòcit?

Un ovòcit és la cèl•lula reproductora femenina. Els ovòcits es desenvolupen a l’ovari, a l’interior dels fol•licles. El funcionament de l’ovari en l’espècie humana és cíclic i cada 28 dies aproximadament es produeix la maduració d’un ovòcit.

Com arriben els ovòcits al laboratori?

Els ovòcits arriben al laboratori en tubs estèrils i immersos en el líquid fol•licular, envoltats de cèl•lules del cúmul. Es localitzen amb el microscopi, es netegen i es guarden a l’incubador amb medi de cultiu i a 37ºC.

Quan es coneix quant ovòcits s’han recuperat?

Als pocs minuts d’haver realitzat la recuperació d’òvuls ja s’han analitzat toits els líquids fol•liculars i la parella és informada del nombre d’ovòcits obtinguts.

Tots els ovòcits obtinguts en un cicle tenen la mateixa qualitat?

La qualitat dels ovòcits és una característica intrínseca de cada dona i, evidentment, no tots els ovòcits obtinguts en la punció ovàrica tenen la mateixa qualitat.

Després la punció ovàrica s’obté un grup heterogeni d’ovòcits, dels que aproximadament un 80% són madurs, però també ens trobem amb ovòcits immadurs i ovòcits amb aspecte degenerat i atrèsic. Aquets darrer grup d’ovòcits no és apte per la Fecundació in Vitro.