Els mètodes naturals

Què són los mètodes naturals?

Són aquells que es basen en evitar les relacions sexuals complertes durant la fase fèrtil.

En què consisteix el mètode de la temperatura basal?

Consisteix en controlar la temperatura basal a la vagina, boca o recto, amb un termòmetre de mercuri, a la mateixa hora del matí i després de 6 o 8 hores de dormir. S’ha d’iniciar la presa de temperatura el primer dia de la regla i normalment l’ascens de 0.5 graus indica ovulació i són els dies més fèrtils. El nivell de seguretat en el diagnòstic d’ovulació és menor al 62%. Requereix realitzar 2 o 3 cicles de pràctica i comprovació i té una eficàcia d’entre el .03 i el 15%, en funció de l’edat de la dona.

En què consisteis el mètode Ogino?

És un sistema que es basa en el calendari i requereix l’observació i la cuantificació de la duració de 12 cicles. No és recomanable quan la diferència entre el cicle més curt i el més llarg és superior a 10 dies. Del 7 al 38% de les dones que el fan servir com a sistema anticonceptiu durant un any van quedar embarassades.

La lactància materna evita l’embaràs?

Quan es manté més de 6 preses al dia el risc d’ovulació en aquest període és del 1-5%.

Aquest risc s’incrementa amb menys de 6 preses al dia, a partir del sisè mes després del part o si apareixen menstruacions espontànies. La imprevisibilitat de les primeres  ovulacions en el postpart li concedeix una escassa fiabilitat.

Què és el coitus interruptus?

El mètode més utilitzat fins fa 30 anys. Consisteix en la extracció del pene de la vagina abans de la ejaculació. Del 10 al 38% de les dones que el fan servir com a sistema anticonceptiu durant un any van quedar embarassades.