Què és el climateri?

El climateri és una etapa normal o fisiològica de la dona causada pel cessament de la funció ovàrica, i es caracteritza per canvis morfològics, funcionals i psicològics. És el pas de l’etapa fèrtil a la situació de repòs ovàric. Comprèn els períodes de premenopausa i menopausa, i té una durada d’entre 5 i 15 anys.

Durant el climateri algunes dones presenten certa angoixa, preocupacions, i tenen dificultats per tirar endavant la seva vida professional i social. En aquests casos és molt important consultar el ginecòleg perquè li faci una revisió completa i l’orienti sobre com pot millorar la seva qualitat de vida durant aquesta etapa.

Costa saber amb exactitud quan comencen els canvis deguts a l’envelliment dels ovaris, perquè és un procés gradual. Poden passar anys abans que les alteracions hormonals donin simptomatologia clínica.