El DIU

Què és un DIU?

Les sigles DIU signifiquen Dispositiu Intrauterí. És un sistema anticonceptiu des d’inici de segle. Després de la seva aplicació, la pacient pot mantenir relacions sexuals sense risc de gestació sense necessitat de prendre cap altra mesura.

Quan es pot posar un DIU?

Pot posar-se en qualsevol moment del cicle sexual i després d’un raspat postavortament, però s’ha d’evitar la seva col·locació després de parir. El millor moment per la seva col·locació és durant la menstruació.

Qui pot fer servir el DIU?

El DIU no està contraindicat per nul·lípares (pacients que no han tingut cap part prèviament) però si en les neoplàsies uterines, antecedents de malaltia inflamatòria pelviana, infeccions genitals actives, al·lèrgia al coure malaltia de Wilson, alteracions de la coagulació i promiscuïtat sexual.

Quines molèsties pot ocasionar?

En algunes dones pot produir alteracions menstruals com un augment del sagnat menstrual o el sagnat entre regles, i dolor. Si les molèsties persisteixen s’ha d’anar el ginecòleg per descartar que s’hagi desplaçat.

Recentment s’han introduït al mercat els DIU amb levonogestrel que, tot i ser més cars ofereix com a avantatges una major eficàcia, una menor taxa de gestació ectòpica, millora del patró menstrual i disminució del sagnant i dolors que poden aparèixer en pacients portadores del DIU.

httpwww.institutomarques.comDIU.html

Com es detecta que s’ha desplaçat el DIU?

El descens i la expulsió del DIU pot produir-se sense cap clínica, amb dolor i/o sagnant, i és més freqüent durant els sis primers mesos després de la inserció i amb la menstruació.

És cert  que el DIU augmenta el risc d’infeccions?

Sí, però qualsevol infecció apareguda un mes després de la inserció no és imputable al DIU.

Quina eficàcia té el DIU?

De l’1 al 3% de les dones que el fan servir com a sistema anticonceptiu durant un any van quedar embarassades. L’embaràs en pacients que porten el DIU és més freqüent durant el primer any. El 75% de les gestacions de pacients portadores del DIU es produeixen en DIU ben col·locats.

Què passa en cas d’embaràs?

Si es produeix embaràs, s’ha d’intentar igualment l’extracció del DIU en tots els casos. L’extracció d’un DIU ben col·locat produeix una taxa d’avortament del 50%. En aquelles ocasions en els que s’aconsegueix l’extracció del DIU sembla que no s’incrementa la incidència de parts prematurs o malformacions congènites.

És cert que el DIU augmenta el risc de gestació extrauterina?

El risc de gestació ectòpica (extrauterina) en comparació amb la intrauterina en portadores del DIU és del 6.4%, més elevat que en els casos de pacients que utilitzen altres sistemes anticonceptius, però menor al presentat en pacients que l’observat en pacients que no utilitzen cap altre sistema contra conceptiu.

Quan caduca el DIU?

El DIU ha de retirar-se segons les pautes recomanades pels fabricants. En pacients premenopàusiques s’ha de mantenir, com a mínim, fins a un any després de la darrera menstruació.

Quan s’ha d’extreure el DIU?

Quan està desplaçat, es sospita embaràs o patologia endomètrica o la pacient no el tolera correctament (per aparició o persistència de mal o sagnat).

No requereix ser extret en cas d’intervenció quirúrgica que no impliqui l’obertura de l’úter. Tampoc impedeix la pràctica de ressonàncies magnètiques.