Alta tecnologia respectuosa amb el que més estimes

El nostre laboratori disposa d’un paviment capaç de descarregar l’electricitat estàtica, taules de treball hidràuliques antivibratòries per facilitar la màxima precisió en tots els processos, filtres absoluts i de carbó actiu que impedeixen l’entrada de partícules en suspensió i filtres químics que neutralitzen possibles compostos orgànics volàtils per mantenir la màxima puresa de l’aire en tot moment . A més, totes les àrees estan dotades amb pressió positiva de manera que, en obrir qualsevol porta, s’evita l’entrada de possibles partícules contaminants .

Amb la incorporació d’aquestes noves tecnologies , Institut Marquès es consolida en l’elit mundial dels millors centres de reproducció assistida, oferint un nivell tècnic d’excel•lència en les seves instal•lacions .