La ecografia mamària

Quines indicacions té l’ecografia mamària?

L’ecografia permet l’estudi diferencial de nòduls o tumors que es palpen a l’exploració clínica o que visualitzem a la mamografia.

La mamografia ens pot donar informació sobre si hi ha una lesió maligna o benigna.httpwww.institutomarques.comecografia-mamaria.html

Si tenim un nòdul de característiques benignes l’ecografia ens informa si el seu contingut és sòlid (fibroadenoma) o líquid (quist).

També és útil per dirigir la punció d’un nòdul quan es vol buidar un quist o agafar una mostra per l’estudi citològic.

En els tumors malignes pot aportar informació complementaria important.

L’ecografia pot substituir la mamografia?

No. L’ecografia és un bon complement de la mamografia, però no és útil en el diagnòstic precoç del càncer de mama en pacients que no tenen un tumor palpable.

És una tècnica important en el diagnòstic i maneig de les malalties de la mama, tant benignes com malignes. Sovint el radiòleg que ha fet la mamografia demana una ecografia per precisar el diagnòstic. Només en el cas de les embarassades i dones molt joves es pot substituir la mamografia.