La ressonància magnètica de mama

Quan està indicada la ressonància magnètica mamària?

La ressonància magnètica es comença a utilitzar en el diagnòstic de la patologia mamària. És útil a l’hora de valorar complicacions en pacients portadores de pròtesis mamàries, i en la valoració de tumors avançats. No es fa servir pel cribratge perquè és una tècnica lenta i costosa.