Alternatives al Tractament Hormonal Substitutiu (THS)

Si hi ha contraindicacions pel THS en una dona, es poden prescriure d’altres tractaments no hormonals. Ara podem trobar nous fàrmacs per l’osteoporosi, les sufocacions, i els trastorns psico-emocionals.

Per les sufocacions es poden utilitzar: els fitoestrògens, la Cimicifuga racemosa, la Vitamina E, l’Oli de prímula o d’onagre, la clonidina, i fàrmacs antidepressius com la Fluoxetina i la Paroxetina.

Per l’osteoporosi s’utilitzen els bifosfonats, les calcitonines i el raloxifè, entre d’altres.