Patologia cervical i càncer ginecològic

A la revisió ginecològica anual es fa sistemàticament una citologia de cèrvix.

Les pacients amb una citologia que constata una lesió precancerosa es remeten a la Unitat de Patologia Cervical on s’estudiarà la lesió i es portarà a terme el tractament més adequat.