Virus del papiloma humà i càncer de cèrvix

Quina relació hi ha entre el Virus del Papil·loma Humà (VPH) i el càncer de cèrvix?

El Virus del Papil·loma Humà és un dels agents causals de les lesions pre-canceroses i el càncer de coll d’úter. Alguns investigadors consideren que el VPH és l’únic agent causal del càncer de cèrvix, i per tant l’origen d’aquest càncer seria una infecció de transmissió sexual. Actualment hi ha vacunes efectives contra el VPH. Probablement també hi influeixen d’altres factors com l’hereditari o la nicotina, que disminueix la immunitat del teixit.

Què s’ha de fer quan es diagnostica una lesió per VPH?

Dins del grup de virus del VPH s’han descrit més de 60 tipus o soques diferents, i n’hi ha un subgrup considerat el més patogen en relació al càncer de cèrvix. Aquestes soques es poden determinar amb tècniques de tipatge que ens permeten valorar la gravetat de cada cas i decidir el millor tractament. A l’Institut Marquès aquestes pacients es remeten sempre a la nostra unitat de patologia cervical, i si es confirma el diagnòstic de VPH es farà tractament sempre i quan el virus estigui associat a lesions pre-canceroses. La parella sexual es remet a la unitat de malalties de transmissió sexual per estudi.

Suport psicològici psiquiàtric

Ser portador d’un càncer té un impacte emocional y diverses repercussions per la persona a diferents nivells:

  • Canvis en el projecte de vida de manera inesperada
  • Sensació d’incapacitat
  • Deteriorament corporal i mutilació
  • Indefensa i incertesa
  • Por a morir

Tots aquests factors generen una inestabilitat emocional durant tot el procés de la malaltia i una amenaça contant per la integritat física, familiar, social, laboral i econòmica.

A més a més, en la dona el càncer té un impacte a nivell d’autoconcepte: alteracions en la funció reproductora, alteracions en la pròpia imatge, no sentir-se atractiva i desitjable, i alteracions en les relacions íntimes i de parella que repercuteixen negativament en la seva autoestima.

Per tot això, l’Institut Marquès posa a la seva disposició un equip de psicòlegs especialitzats que podran ajudar-la a abordar aquest procés i acompanyar-la en tot moment, per ajudar a acceptar el diagnòstic i el tractament, disminuir els sentiments d’alineació, clarificar informacions i percepcions errònies i fomentar la sensació de control.