Tractament de la patologia cervical

Es curen les lesions precanceroses de coll d’úter?

Sí, amb els tractaments actuals en general es curen fàcilment. A les lesions de baix grau i molt ben delimitades amb la colposcòpia es poden aplicar tractaments destructius de la lesió amb Làser de CO2 o criocoagulació. A les lesions més extenses o que no es veuen fàcilment s’ha de realitzar l’excisió (extirpació). Als casos més greus es fa una intervenció anomenada conització, en la qual s’extirpa un fragment de coll d’úter en forma de con.

Si tinc una citologia anòmala amb una displàsia em poden fer el tractament?

No, abans de realitzar cap tractament és absolutament imprescindible fer una biòpsia per confirmar el diagnòstic, conèixer amb la precisió màxima el grau de la lesió que té la pacient, i poder d’aquesta manera individualitzar el tractament i aconseguir els millors resultats.

Fan mal els tractaments amb làser?

No, el coll uterí té molt poca sensibilitat, i en general aquests tractaments els fem amb làser a la consulta, i no cal ingressar a la clínica. Si s’ha de fer un tractament més profund es pot utilitzar un mínim d’anestèsia local.