Utilitat de la citologia

L’objectiu principal de la citologia cervical és la detecció de lesions precanceroses o de càncer incipient, per poder fer un tractament el més precoçment possible, quan la lesió encara és curable. Des que als anys 60 es va començar a fer sistemàticament citologies a tota la població, el nombre de càncer de coll uterí ha disminuït molt considerablement. Considerem imprescindible que les dones es facin cada any una citologia. La citologia, a més, serveix per diagnosticar infeccions i alteracions inflamatòries i/o hormonals.