Sífilis (Treponema pallidum)

Definició: És una infecció molt seriosa que es contagia per via sexual. Està causada pel bacteri Treponema pallidum molt contagiós que podria infectar una persona sana amb només tocar la sang o les lesions del malalt.