L’anestèsia

La visita a l’anestesista

Quan una pacient s’ha de sotmetre a cirurgia o al part ha de visitar prèviament l’anestesista, amb l’objectiu que aquest estableixi un primer contacte personal amb la pacient. Durant aquesta visita l’anestesista comprovarà que les proves preoperatòries estiguin dins de la normalitat, i la pacient podrà comentar dubtes que tingui, pors i problemes amb anestèsies prèvies, per tal d’arribar a quiròfan tan tranquil·la com sigui possible. A més, l’anestesista li farà signar el “consentiment informat”, un full informatiu obligatori que exposa els problemes i requisits que comporta l’anestèsia que es realitzarà.