Los Fitoestrógenos

Què són els fitoestrògens?

Els fitoestrògens són molècules que tenen un efecte estrogènic dèbil. Tenen una funció estrogència sobre l’esquelet, el sistema cardiovascular i el sistema nerviós central, i no actuen com estrògens al tracte genital ni a la mama. D’aquesta manera s’explica que a les poblacions asiàtiques amb un alt contingut de soja a la dieta hi hagi una incidència menor de càncer d’endometri i de mama. Els fitoestrògens més importants són les isoflavones que podem trobar als cereals, llegums i hortalisses, però sobretot a la soja. La dosi recomanada d’isoflavones és de 35-70mg/dia.

Els fitoestrògens protegeixen el sistema cardiovascular?

Les dades de què disposem fins ara semblen indicar que els fitoestrògens tenen una certa protecció sobre el sistema cardiovascular similar, tot i que menor, a la del Tractament Hormonal Substitutiu. Les dades sobre la seva acció encara no són prou clares. Actualment no sembla que tinguin un efecte preventiu sobre l’osteoporosi ni que afavoreixin el trofisme vaginal.

Encara que els estudis al respecte són limitats, sembla que els fitoestrògens aporten grans beneficis a les dones postmenopàusiques, especialment quant a alternativa al Tractament Hormonal.

Els fitoestrògens són una alternativa al THS quan aquest està contraindicat, però no és un tractament de primera elecció en dones joves amb simptomatologia important.

Altres tractaments

La Maca Andina
És una planta originària del Perú, de la qual se n’extreu la pols d’una part de la rel i que aparentment té efectes beneficiosos sobre l’estat anímic i sobre el desig sexual.
La Maca Andina es pot trobar en forma de càpsules, amb la pols concentrada, i combinada amb isoflavones.

Els Andrògens

Els andrògens són hormones sexuals masculines, secretades pels testicles i també, en menor quantitat, pels ovaris i les glàndules suprarenals. Produeixen un augment del desig sexual.

Poden estar indicats en dones amb un Trastorn del Desig Sexual Hipoactiu (TDSH): frigidesa, disminució de la libido, etc.

Actualment existeixen pegats d’alliberació de testosterona (300mcg/24 h), però només per dones amb TDSH histerectomitzades i ooforectomitzades, és a dir, a qui s’hagi extirpat l’úter i/o els ovaris.

TIBOLONA (Boltin)

La Tibolona és un STEAR (Selective Tissue Estrogenic Activity Regulator), és a dir, una molècula que modula la seva activitat estrogènica depenent del teixit on actuï.

Per tant no funciona com el THS convencional, i sembla que el risc de càncer de mama és igual o menor que amb el THS a dosis baixes.

Pot ser el tractament de primera elecció en dones amb úter i/o amb problemes de sexualitat.