Infeccions per fongs

Les infeccions per fongs són freqüents perquè la càndida, el microorganisme causant més habitual, es troba de manera natural a la pell, mucoses i tub digestiu. Algunes circumstàncies n’augmenten la quantitat i per tant les possibilitats d’infecció: la diabetis, l’embaràs, el tractament antibiòtic, la presa d’anticonceptius orals i l’obesitat, entre d’altres.

A més, els fongs tipus càndida es transmeten molt fàcilment per contaminació de mans, de tovalloles, de roba, d’objectes inanimats i també mitjançant les relacions sexuals.