Què és el Tractament Hormonal Substitutiu?

El THS està basat en l’administració d’estrògens, sols o combinats amb progesterona, imitant el cicle menstrual normal. S’arriba al nivell d’estrògens suficient per estimular els òrgans diana que donen lloc a la patologia postmenopàusica. Amb el THS es pretén controlar la simptomatologia, disminuir el risc cardiovascular, i evitar la pèrdua de massa òssia.

Quan està indicat el THS?

En dones amb símptomes climatèrics que li afecten
negativament la qualitat de vida.
Menopausa precoç.

En quins casos està contraindicat el THS?

Està contraindicat de forma absoluta en els casos següents:

Càncer de mama (alguns estudis no contraindiquen el THS en alguns tipus de càncer de mama)
Càncer d’endometri
Hemorràgies uterines de causa desconeguda, que poden emmascarar un càncer d’endometri
Malaltia hepàtica activa, com hepatitis i cirrosi
Antecedents de malaltia tromboembòlica o tromboflebitis profunda
Està contraindicat de forma relativa en els casos següents:

  • Síndrome varicosa moderada
  • Disfuncions hepàtiques moderades
  • Diabetis compensada
  • Obesitat
  • Fumadora de més de 20 cigarrets/dia
  • Antecedents familiars de càncer de mama
  • Hipertensió arterial greu

Com s’administra el THS?

Via oral: amb pastilles
Via transdérmica: amb la via transdèrmica s’eviten possible molèsties gàstriques i el primer pas hepàtic, amb la qual cosa es poden donar dosis més petites. Es pot administrar en forma de pegats d’estrògens, de pegats d’estrògens i progesterona, o en forma de crema corporal.
Implants a la natja: es col·loquen a la consulta amb anestèsia local. Es produeix una alliberació lenta d’estrògens a mesura que la pacient els va consumint. Duren uns dos anys. Estan indicats en pacients que no tenen úter i tenen molt bona acceptació.
Quant ha de durar el tractament?

Quan estigui indicat el THS es donarà la dosi mínima efectiva durant l’espai de temps més curt (s’arriba a fer tractaments de més de cinc anys).