Els donants d´esperma

La Llei 14/2006, del 26 de maig, sobre tècniques de reproducció humana assistida estableix que la donació s’ha de realitzar de manera anónima, voluntària, informada i no remunerada.

Qui són els donants d’esperma?

Són homes joves i sans que volen ajudar les persones que ho necessitin. La majoria són estudiants universitaris.

Es comprova que els donants d’esperma estiguin sans?

Sí. I que els seus familiars també ho estiguin. Es sotmeten a una revisió mèdica i analítica molt completa que inclou l’estudi de FISH en espermatozoides, fragmentació de l’ADN espermàtic, hemograma complet, serologies per descartar malalties infeccioses, cariotip i estudi genètic. Les anàlisis de sang per detectar malalties de transmissió sexual es repeteixen periòdicament. També es fa una història clínica familiar, per descartar malalties familiars.

Podria donar esperma un familiar del pacient?

No. La Llei Espanyola diu que no es pot conèixer la identitat del donant, ha de ser anònim. En altres països sí que es permet.

Es pot triar el donant?

A Espanya no. L’assignació del donant correspon a l’equip mèdic. Es busca una similitud física i de compatibilitat amb el grup sanguini i Rh.

Es poden conèixer les característiques del donant?

Sí, es poden conèixer les seves característiques físiques, i qualsevol altra dada excepte la seva identitat.