Catalunya, el destí on els tractaments de reproducció més creixen, segons les últimes dades.
(30-04-2015)

En els últims 10 anys a Catalunya hem experimentat l’increment més gran anual en tractaments de reproducció de tots els països del món. Això es deu a dos motius:

  • A l’elevat nombre de pacients, de més de 50 països, que vénen perquè la nostra legislació és més lliberal i els permet realitzar tractaments no permesos o de difícil accés al seu país, com la donació d’òvuls i espermatozoides, d’embrions o el DGP.
  • A la qualitat assistencial i l’elevada taxa d’èxits dels tractaments i de les infraestructures de les clíniques. Al sector privat s’ha invertit molt tant en tecnologia com en investigació.