Com afecta aquest trastorn a la reproducció assistida

La infertilitat afecta a una de cada sis parelles durant el curs de la seva etapa reproductiva, i des de principis del segle passat s’ha produït un increment progressiu de la seva prevalença.

L’edat, tot i ser probablement el factor més determinant, no és l’únic que ha demostrat exercir un efecte directe sobre la capacitat de procrear. Els canvis socials també han provocat modificacions en els hàbits de vida, entre els quals destaquen l’alimentació, el grau d’activitat física, el consum de substàncies tòxiques com el tabac, o l’abús del consum d’alcohol i de cafeïna.

Segons dades de l’OMS, des de 1980 l’obesitat s’ha més que duplicat a tot el món. L’any 2014, més de 1900 milions de persones adultes tenien sobrepès, dels quals més de 600 milions eren obesos.

Pel que fa a la influència de l’obesitat sobre els resultats dels tractaments de reproducció assistida, els estudis realitzats conclouen que la taxa de nounat viu és inferior en dones amb obesitat.

Aquestes pacients necessiten dosis superiors de medicació i durant més temps, obtenint resultats de menor eficàcia. Això provoca un nombre inferior d’ovòcits i embrions, i de pitjor qualitat. A més, cal sumar-hi les alteracions endometrials i, per tant, una taxa de gestació inferior.

Per últim, no hem d’oblidar que les dones obeses tindran un risc superior d’avortament espontani i la taxa de mort fetal és el doble respecte a l’observada en dones amb pes corporal ideal.